tymczasowa zmiana środków wychowawczych

zmiana środków wychowawczych

Tymczasowa zmiana stosowanych wobec nieletnich środków wychowawczych i poprawczych

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej nieletniego (a jest to szeroki wachlarz postępowań), sąd rodzinny podejmuje zazwyczaj decyzję o zastosowaniu określonego środka wychowawczego, bądź w ostateczności – środka poprawczego w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Niejednokrotnie zdarza się, iż rodzice nieletniego, w czasie ich przesłuchania sami wnoszą o zastosowanie...

Continue reading...