adwokat Magdalena Rubiś

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim złożywszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Hofmańskiego w Katedrze Postępowania Karnego.

W 2014 r., po odbyciu aplikacji adwokackiej zdałam egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Od tego czasu czynnie wykonuję zawód adwokata.

Pierwsze szlify przygotowujące do wykonywania zawodu otrzymałam jeszcze w czasie studiów prawniczych od doświadczonych krakowskich adwokatów – praktyków, kolejno zaś w toku aplikacji adwokackiej.

W zakres świadczonej przeze mnie pomocy prawnej wchodzi przede wszystkim reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym stosunków małżeńskich (rozwody, separacje) oraz dotyczących małoletnich (władza rodzicielska, piecza zastępcza, przysposobienie, alimenty, kontakty), jak również szeroko pojętego prawa cywilnego oraz obrony i reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniach karnych. Wąską, acz przynoszącą wiele wyzwań i satysfakcji jest obdarzona przez mnie szczególną sympatią specjalizacja w zakresie prawa nieletnich.

Od wielu lat współpracuję m.in. z krakowskim Przytuliskiem św. Brata Alberta Dla Bezdomnych Kobiet i Domem Samotnej Matki w Krakowie – co stanowi duże źródło refleksji i radości z wykonywanego zawodu.