Kancelaria Adwokacka Magdalena Rubiś

Nazywam się Magdalena Rubiś. Jestem adwokatem w Krakowskiej Izbie Adwokackiej 
i od 2014 r. prowadzę własną indywidualną kancelarię adwokacką. W ramach swojej praktyki świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. 
W zakres świadczonych usług wchodzi reprezentacja klientów w toku postępowań sądowych i administracyjnych, negocjacji i mediacji.

W czym się specjalizuję

Prowadzę postępowania cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, postępowania rodzinne, w tym rozwody, czy wszelkie sprawy dotyczące dzieci. Reprezentuję klientów w toku postępowań karnych jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego. Szczególną atencją darzę sprawy nieletnich potocznie postrzegane jako „prawo karne dzieci i nastolatków” – w związku z tą specjalizacją prowadzę tematycznego bloga nieletni.pl . Prowadzę również doradztwo dla przedsiębiorców. Świadczę pomoc prawną również w języku angielskim.
W ramach prowadzonej praktyki pro bono wspieram kobiety w trudnych sytuacjach życiowych przebywające w Domu Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego i Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.”

Blog

Ubezwłasnowolnienie – zezwolenie sądu na ważniejsze czynności

Jakkolwiek tematyka niniejszego bloga to przede wszystkim materia prawa nieletnich oraz prawa rodzinnego, to w ramach prowadzonej kancelarii podejmuję się wszelkich spraw z zakresu prawa cywilnego. Również postępowań obejmujących materię tzw. prawa osobowego. Jednym z rodzajów tego typu postępowań są sprawy o ubezwłasnowolnienie. Instytucja ta jest kontrowersyjna, toczy się obecnie dyskusja w przedmiocie rewolucyjnych zmian […]

Czytaj dalej

Środek leczniczy orzekany wobec nieletnich

Tym wpisem pragnę zwrócić uwagę, siłą rzeczy jedynie w zarysie, na często bagatelizowaną problematykę środków leczniczych dla nieletnich, ich istoty, zasad orzekania i wykonywania. Zważywszy na coraz częstsze poważne problemy wśród nieletnich związane ze zdrowiem psychicznym, które współistnieją i indukują zachowania niebezpieczne zarówno dla otoczenia, jak i samych nieletnich temat ten, podobnie jak ochrona zdrowia […]

Czytaj dalej

Obligatoryjny zakład poprawczy

Do dnia 1 września 2022 r. problematykę postępowania w sprawach nieletnich normowała ustawa z 1982 r., od wielu lat pojawiały się głosy wskazujące na zasadność znowelizowania tych regulacji oraz uczynienia jej bardziej kompleksową. Przez ostatnie dekady projektów było kilka, ostatecznie w 2022 r. została uchwalona nowa Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która weszła w […]

Czytaj dalej

Przesłuchanie małoletnich w postępowaniu karnym

W dzisiejszym wpisie pozwolę sobie przybliżyć szczegóły dotyczące procedury przesłuchania dzieci w postępowaniu karnym. Zarówno w sytuacji, gdy dziecko jest pokrzywdzonym oraz także, gdy występuje wyłącznie w roli świadka określonego zdarzenia. Zasady tego rodzaju newralgicznych przesłuchań zawiera Kodeks postępowania karnego, reguły te stosuje się również w postępowaniach w sprawach nieletnich prowadzonych w oparciu o nową […]

Czytaj dalej

Skontaktuj się

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Felis imperdiet quisque tempus
elementum enim. Gravida et leo purus nulla.

Skontaktuj się