Magdalena Rubiś

Przesłuchanie małoletnich w postępowaniu karnym

W dzisiejszym wpisie pozwolę sobie przybliżyć szczegóły dotyczące procedury przesłuchania dzieci w postępowaniu karnym. Zarówno w sytuacji, gdy dziecko jest pokrzywdzonym oraz także, gdy występuje wyłącznie w roli świadka określonego zdarzenia. Zasady tego rodzaju newralgicznych przesłuchań zawiera Kodeks postępowania karnego, reguły te stosuje się również w postępowaniach w sprawach nieletnich...

Continue reading...

Nieletni w wirtualnej rzeczywistości – zjawisko hejtu w internecie

Czym jest hejt w internecie? Najprościej rzecz ujmując hejtem w internecie określamy kierowanie w stosunku do innych użytkowników sieci poniżających i szkalujących treści – komentarzy słownych, bądź symbolicznych, jak np. przerabianie zdjęć, czy filmów w sposób obraźliwy dla innych osób. Czasem nie jest łatwo odróżnić, które z takich zachowań mieszczą...

Continue reading...

Demoralizacja nieletnich – co to jest? Przejawy i skutki

Demoralizacja nieletniego może być podstawą zastosowania odpowiednich środków wychowawczych i poprawczych przez sąd rodzinny. Czym jest demoralizacja nieletnich? Jakie są jej główne przejawy? Jakie może ona powodować konsekwencje? Czym jest demoralizacja nieletnich? W polskich przepisach prawnych nie zdefiniowano tego terminu, dlatego też można posłużyć się w tym celu jego słownikową...

Continue reading...

Piecza zastępcza nad dzieckiem – co to jest? Definicja i formy

Piecza zastępcza służy do sprawowania opieki nad dzieckiem i realizowania procesu wychowawczego w warunkach jak najkorzystniejszych dla małoletniego, niejednokrotnie w warunkach całkiem zbliżonych do prawidłowo funkcjonującej rodziny biologicznej. Na czym dokładnie polega piecza zastępcza? Jakie są jej formy? Czym jest piecza zastępcza? Termin pieczy zastępczej jest powiązany ze wspieraniem rodzin,...

Continue reading...

Przysposobienie dziecka – kiedy można je przeprowadzić i jakie warunki trzeba spełnić?

Zobacz, kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka, jakie są rodzaje przysposobienia i jakie warunki należy spełnić, by przeprowadzić ten proces prawidłowo. Przysposobienie – na czym polega? Co to jest przysposobienie dziecka? Przysposobienie, określane też jako adopcja, służy do przyjęcia do rodziny osoby obcej małoletniej. Jego głównym celem jest dobro dziecka....

Continue reading...

Podróż wehikułem czasu w dawne prawo nieletnich – dla pasjonatów :)

W dzisiejszym wpisie pozwolę sobie na całkowite oderwanie od obecnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie prawa nieletnich na rzecz porwania Czytelników w podróż wehikułem czasu poprzez wieki i ciekawostki z powszechnej historii prawa, jak i dziejów prawa na ziemiach polskich. Od razu zwrócić trzeba uwagę, że już w najdawniejszych czasach...

Continue reading...

Czy sąd powiadomi szkołę o prowadzonym postępowaniu w sprawie nieletniego ucznia?

Bardzo częstym pytaniem ze strony rodziców lub opiekunów nieletnich, jak i samych nieletnich, którzy znaleźli się w orbicie zainteresowania organów ścigania lub sądu rodzinnego, jest pytanie o to, czy sąd powiadomi szkołę nieletniego o toczącym się wobec nich postępowaniu. Zanim pochylimy się nad tym zagadnieniem należy po pierwsze zwrócić uwagę,...

Continue reading...

Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich

W dzisiejszym wpisie zostanie omówiona kwestia zakresu i charakteru uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu w sprawach nieletnich. Biorąc pod uwagę specyfikę tej procedury, która odsyła w części do procedury karnej, w części zaś do cywilnej oraz naczelną dyrektywę, którą jest dobro nieletniego i funkcja wychowawcza, podkreślić należy na wstępie, iż...

Continue reading...

Wpis nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw Seksualnych

W dzisiejszym wpisie chciałabym przybliżyć mało oczywistą regulację prawa i praktykę w przypadku ustalenia przez sąd rodzinny popełnienia przez nieletniego czynu karalnego odpowiadającego znamionom przestępstwu o charakterze seksualnym na szkodę innego nieletniego. W takich bowiem przypadkach, zwykle gdy jest już za późno na interwencję, nieletni wobec którego zastosowano środki wychowawcze,...

Continue reading...